AtboxBETA

برنامه انبارداری

August 2016 Until now

این برنامه با استفاده از زبان برنامه نویسی 2012 #C نوشته شده است، برنامه ذکر شده در مرحله توسعه می باشد.
پایگاه داده آن از SQL Server 2012 بهره می برد.

Resume حامد پروینی قشلاقی حامد پروینی قشلاقی مدیر پروژه

برنامه نویسی، طراحی گرافیکی، آنالیز سیستم و اجرا

tools

  • SQL Server
  • Adobe Photoshop
  • C# .net

Share

or

Login with Email

or

Register with Email