اتباکسBETA
اپ حسابداری منطق - امیر بختیاری

اپ حسابداری منطق

مهر 1398 تا کنون

ثبت پیش فاکتور
ثبت فاکتور خرید
ثبت فاکتور فروش
ثبت سفارش
تعریف طرف حساب
ویرایش تعریف حساب
ثبت موقعیت مکانی طرف حساب
نمایش فاکتورها
نمایش فاکتور
ویرایش فاکتور
چاپ فاکتور
ثبت موقعیت ثبت فاکتور

اپ حسابداری منطق - امیر بختیاری - Login
Login
اپ حسابداری منطق - امیر بختیاری -
اپ حسابداری منطق - امیر بختیاری - Invoice
Invoice
اپ حسابداری منطق - امیر بختیاری - Store
Store
رزومه Farshad Hosseini Farshad Hosseini UI & UX and Backend

ابزارهای استفاده شده

  • Larvel
  • java 8
  • Android Studio
  • Volley
  • mvp
  • MVP-Dagger2

به اشتراک بذارید

یا

ورود با نام کاربری یا ایمیل

یا

با ایمیل ثبت نام کنید.