اتباکسBETA
Karafarinak Website - MohammadReza Jelveh

Karafarinak Website

آذر 1397 - اسفند 1397

Karafarinak Website project

Karafarinak Website - MohammadReza Jelveh - First Look
First Look
Karafarinak Website - MohammadReza Jelveh - Entire Page
Entire Page
Karafarinak Website - MohammadReza Jelveh - Menu
Menu
Karafarinak Website - MohammadReza Jelveh - Pages
Pages
رزومه Helia Darvishi Helia Darvishi Backend / Server / Admin Development
رزومه Alireza Saharkhiz Alireza Saharkhiz Project Manager / Server Config
رزومه MohammadReza Jelveh MohammadReza Jelveh UI / Front-End / Logo Design

Designing whole of UI and logo and making them as code with Bs 4 and jQuery and using SVG

ابزارهای استفاده شده

  • PHP
  • Laravel
  • jQuery
  • less
  • svg
  • Bootstrap 4
  • Illustrator
  • Adobe XD

به اشتراک بذارید

AD
DigitalOcean cloud server
Get $100 free credit
Register Now
یا

ورود با نام کاربری یا ایمیل

یا

با ایمیل ثبت نام کنید.

درمورد اتباکس سوالی دارید؟
به پشتیبانی اتباکس پیام بفرستید.