AtboxBETA
مرجع هدوپ ایران - Mohammad Hussein Qapandaran

مرجع هدوپ ایران

November 2017 Until now

این پروژه یک پروژه شخصی بوده است که توسط بخشی از دانشجویان مهندسی کامپیوتر دانشگاه خوارزمی در پاییز سال 1396 آغاز به کار کرد. هدف از راه اندازی این پایگاه ایجاد یک مرجع برای آموزش هدوپ به زبان فارسی بوده است.

Resume Mohammad Hussein Qapandaran Mohammad Hussein Qapandaran طراح وب و پشتیبان فنی

tools

  • CSS
  • HTML
  • PHP
  • وردپرس

Share

or

Login with Email

or

Register with Email