AtboxBETA
Ketab Kabook - Faraz Sadri Alamdari

Ketab Kabook

2019 April - 2019 June
CV Sajad Kolahchi Sajad Kolahchi Back-End Developer
CV Faraz Sadri Alamdari Faraz Sadri Alamdari Project Manager & Front-End Developer

outils

  • Laravel
  • Bootstrap Framework
  • Front-End

Partager

ou

Connexion avec Email

ou

S'inscrire avec Email