اتباکسBETA
قصارها - ghesarha.ir - Yahya SayadArbabi

قصارها - ghesarha.ir

تیر 1395 - شهریور 1395

شبکه‌ی اجتماعی برای به اشتراک گذاشتن جملات قصار و سخن بزرگان.

قصارها - ghesarha.ir - Yahya SayadArbabi - صفحه اصلی
صفحه اصلی
قصارها - ghesarha.ir - Yahya SayadArbabi - پروفایل نویسنده
پروفایل نویسنده
قصارها - ghesarha.ir - Yahya SayadArbabi - صفحه ثبت‌نام
صفحه ثبت‌نام
قصارها - ghesarha.ir - Yahya SayadArbabi - صفحه ساخت و دانلود تصویری از جمله‌ی قصار
صفحه ساخت و دانلود تصویری از جمله‌ی قصار
قصارها - ghesarha.ir - Yahya SayadArbabi - لیست نویسندگان
لیست نویسندگان
رزومه Yahya SayadArbabi Yahya SayadArbabi طراحی و کدنویسی همه‌ی قسمت‌ها

ابزارهای استفاده شده

  • BootStrap
  • jQuery
  • oop
  • mysql
  • OOPHP
  • codeigniter

به اشتراک بذارید

یا

ورود با نام کاربری یا ایمیل

یا

با ایمیل ثبت نام کنید.