AtboxBETA
ربات بازدید بگیر تلگرام - سید رسول موسوی

ربات بازدید بگیر تلگرام

طراحی و ساخت ربات بازدید بگیر تلگرام
در این ربات کاربر با دیدن پست های موجود در آن که توسط کاربران ارسال شده اند سکه دریافت میکند
و با استفاده از سکه هایی که بدست آورده میتواند برای پست یا پست های خود بازدید بگیرد
این ربات با استفاده از زبان های PHP و MySql و Html و JavaScript و CSS و Ajax نوشته شده است
نام کاربری ربات : [email protected]

tools

  • Notepad++

Share

or

Login with Email

or

Register with Email