AtboxBETA
Fino - Faraz Sadri Alamdari

Fino

November 2016 - January 2017

طراحی و اجرای سایت به صورت دوزبانه انجام و سیستم دوزبانه به کمک فایل های po و mo همانند سیستم ترجمه افزونه وردپرس پیاده سازی شده است.

Resume Faraz Sadri Alamdari Faraz Sadri Alamdari برنامه نویس Front-End

tools

  • poedit
  • Sublime Text
  • Atom
  • فتوشاپ

Share

or

Login with Email

or

Register with Email