AtboxBETA
اپلیکیشن درسی دانشکده من - مرتضی ندائی

اپلیکیشن درسی دانشکده من

June 2018 Until now

مخاطبین این اپلیکیشن، دانش آموزان و هدف از ساخت آن، گردآوری امکانات درسی در کنار UI خوب می باشد. علاوه بر امکانات درسی، از یک سری امکانات متفرقه دیگر نیز استفاده شده که هر محصل، علاوه بر دروس خود، به آن ها نیاز دارد. امکانات نرم افزار به صورت زیر است:
- کمک درسی ها که شامل کتب درسی، نمونه سوال و تست های مرتبط با هر رشته و مقطع تحصیلی می باشد
- آموزش زبان انگلیسی که با هدف افزایش سطح زبان کاربران طراحی گردیده است
- آموزش کامپیوتر که با توجه به نیاز روز افزون این بخش، لازم به نظر می رسد
- و ابزار های کاربردی دیگر
طراحی این اپلیکیشن انجام شده و فقط قسمت قرار دادن دیتا درون اپ، باقی مانده است
همچنین راهکار های بهینه سازی اپ هنوز انجام نشده است
عکس های نرم افزار نیز ضمیمه شده که با توجه به این که نسخه دیباگ است، ممکن است بعضی بخش ها به درستی کار نکنند.

اپلیکیشن درسی دانشکده من - مرتضی ندائی - صفحه اصلی
صفحه اصلی
اپلیکیشن درسی دانشکده من - مرتضی ندائی - صفحه ورود
صفحه ورود
اپلیکیشن درسی دانشکده من - مرتضی ندائی - انتخاب دوره تحصیلی
انتخاب دوره تحصیلی
اپلیکیشن درسی دانشکده من - مرتضی ندائی - منوی کشویی تو در تو
منوی کشویی تو در تو
اپلیکیشن درسی دانشکده من - مرتضی ندائی - آموزش کامپیوتر
آموزش کامپیوتر
اپلیکیشن درسی دانشکده من - مرتضی ندائی - صفحه دانلود نمونه سوال
صفحه دانلود نمونه سوال
اپلیکیشن درسی دانشکده من - مرتضی ندائی - دفتر یادداشت
دفتر یادداشت

tools

  • Java
  • Android Studio
  • Firebase
  • CSS
  • HTML
  • SQLite
  • XML

Share

AD
DigitalOcean cloud server
Get $100 free credit
Register Now
or

Login with Email

or

Register with Email

Have questions about Atbox?
Send a message to Atbox support.