اتباکسBETA
Defence of Persian Gulf - Sajjad Rad

Defence of Persian Gulf

بهمن 1391 - اسفند 1392

دفـاع خلیـج فـارس یک بازی آنلاین است که زیر دریـا اتـفاق می افتد. هزاران بازیکن به طور همزمان می تواننـد در این بازی که از نظر محتوایی بی نظیر است به رقابت با یکدیگر بپردازند. 
یک زندگی تازهو اکنون انسان باید محیط جدیدی را تجربه کند، اعماق زیر آب. جایی که هیچ گاه تصور زندگی در آن جا را نداشت. پایگاه ها یکی پس از دیگری ایجاد می شوند، فناوری ها به سرعت رشد می کنند و جایگاه جدید به محلی عجیب ولی با آینده درخشان تبدیل می شود. همه ملت سعی می کنند پا به این عرصه بگذارند تا آینده خود را حفظ کنند. با افزایش تراکم جمعیت نیاز به یک قانون فراگیر بیش از پیش حس می شود و سرانجام این قانون به اجرا در می آید.اعماق خلیج فارس به مناطق مشخصی تقسیم بندی می شود که هریک داری چندین کانال تثبیت کننده فشار هستند که توانایی نگهداری از پایگاه های محدودی را دارند و به هر ملت فقط اجازه داشتن 9 پایگاه داده شده است. اما این توافق و صلح ماندگار نخواهد بود...نبردی فراگیرمنابع محدودند و همه ملت ها در تلاشند با سرعت بیشتری آن هارا استخراج کنند و پایگاه های خود را توسعه دهند. جنگ های منطقه ای و بین منطقه ای برای تصاحب سریعتر این منابع و دسترسی به نقاط استراتژیک سر میگیرد و هر ملتی می کوشد تا امپراتور این جهان تازه باشد. در این بین نیروهای متخاصم فرا رمینی پی به این نقاط امن می برند و در صدد حمله به آن هستند جنگی تمام عیار شکل می گیرد که در نهایت ...     

Defence of Persian Gulf - Sajjad Rad - محیط بازی ۱
محیط بازی ۱
Defence of Persian Gulf - Sajjad Rad - محیط بازی ۲
محیط بازی ۲
Defence of Persian Gulf - Sajjad Rad - محیط بازی ۳
محیط بازی ۳
رزومه Sajjad Rad Sajjad Rad Programmer

Worked on backend and Game's core

ابزارهای استفاده شده

  • PHP

به اشتراک بذارید

یا

ورود با نام کاربری یا ایمیل

یا

با ایمیل ثبت نام کنید.